תעריף שירותים בתשלום

מאז הרפורמות המגיעות חדשות לבקרים בתחום הביטוח, גדלה החבות של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו,
אחריותו המקצועית מחייבת אותו להשקיע מאמצים מרובים כספיים, אישיים ומקצועיים.

העמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות מחייבת את משרד הסוכן בעלייה ניכרת של תפעול, תחזוקה טכנולוגית ורכישת השתלמויות תמידית.

על רקע האמור לעייל ולאור העובדה שלקוחות רבים יכולים לקבל שירות חינם במוקדי השירות של חברות הביטוח, נאלצים אנו לגבות מהפונים למשרדנו בתחומים שונים השתתפויות בעלויות הנגרמות כתוצאה מהפעילות המתחייבת.

לקוחות פעילים במשרד, ימשיכו לקבל את רוב השירותים כפי שהיה עד כה.
(ישלמו עבור בקשות לאישורים שכבר קיבלו מחברות הביטוח ומשום מה לא מוצאים אותם)

לקוחות שאינם פעילים במשרד יואילו בטובם לפנות למוקדי השרות בחברת הביטוח בה הם מבוטחים ויקבלו שירותים ישירות ובחינם. אלו שיתעקשו לקבל מאתנו שירות יאלצו לשלם עבור כל פעילות שנידרש לבצע עבורם.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול:

קבלת פוליסה מוקפאת לטיפולנו – ₪500

שדרוגים ושינויים בפוליסה קיימת – ₪200

פדיון ו/או הלוואה מפוליסה מוקפאת – ₪200

הנפקת אישורים חוזרים ומשלוח שלהם – ₪100

בקשות ממחלקות גמלאים של חברות הביטוח – ₪150

פניה למסלקה הפנסיונית – ₪150

טיפול בתביעת רכוש מול צד ג’ – ₪350

טיפול בתביעת “מקיף” לרכב שמבוטח אצלנו בביטוח צד ג’ בלבד – ₪350 

טיפול בתביעת רכוש מכוח פוליסה שאינה באמצעותנו – 10% מהנזק ולא פחות מ – ₪350 

פרטי קשר:

לתעריפים אלו יתווסף תשלום מע"מ כחוק והתשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.

נגישות