תרומה לעמותה

"רכשת פוליסה חדשה באורנים" – "תרמת לעמותת חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל"

אורנים סוכנות לביטוח בע"מ תעביר תרומה בסך 5 ₪ מתוך העמלה המתקבלת אצלה בגין מכירת כל פוליסה חדשה מתחום

ביטוח חיים, בריאות, סיעוד והשקעות.

מדבקה מסוג זה:

תוצמד לכל פוליסה שיקבל הלקוח.

פרטי קשר: